05.02.2010

Kielilaki - Kunta - Laillisuusvalvonta

Kielilain noudattaminen kunnassa

Kaksikielinen kunta myönsi, että ”vanhoilla alueilla” kielilain velvoite katujen nimikilpien kaksikielisyydestä oli täyttynyt vasta osittain. Vanhojen alueiden katunimien kaksikielistäminen oli kunnan mukaan kytketty vuonna 2004 asetetun työryhmän työn valmistumiseen ja sen jälkeisiin asemakaava- ja viranhaltijapäätöksiin. Kunta myös ilmoitti toteuttavansa julkisten rakennusten opasteet kahdella kielellä silloin kun rakennuksessa annetaan palveluja kaksikielisesti ja yhdellä kielellä silloin kun rakennuksessa palvellaan yksikielisesti (koulut, päiväkodit).

Apulaisoikeuskansleri antoi kunnalle huomautuksen vastaisen varalle laiminlyönnistä asianmukaisesti noudattaa kielilain kilpiä koskevaa säännöstä. Hän kiinnitti myös kunnan huomiota huolellisuuteen oikeuskanslerin tiedonsaantioikeutta koskevien säännösten noudattamisessa. Kunnan selvityksessä oli kokonaan jätetty käsittelemättä asia liikennemerkkien osalta.

Kunnan tuli 30.6.2010 mennessä ilmoittaa oikeuskanslerille, mihin toimenpiteisiin se tämän huomautuksen perusteella oli ryhtynyt. Selvityksen tuli muun ohella sisältää tiedot liikennemerkkejä koskevista toimenpiteistä. Samalla kunnan tuli ilmoittaa, olivatko nimettyjen rakennusten kaksikieliset opastekilvet asetettu selvityksessä esitetyn aikataulun mukaisesti.

KieliL 3 § 1 mom
KieliL 5 § 1 mom
KieliL 33 § 1 mom
KieliL 33 § 2 mom
TieliikennneL 51 §
LMp liikenteen ohjauslaitteista 10 §
PerustusL 111 § 1 mom
L valtioneuvoston oikeuskanslerista 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.