26.01.2010

Nimityspäätös - Virkanimitys - Perusteleminen

Käräjätuomarin virkasuhteen täyttäminen

Kantelija arvosteli määräaikaisen käräjätuomarin virkasuhteen täyttämisestä tehtyä päätöstä. Kantelijan mukaan käräjäoikeuden laamanni ei ollut voinut tehdä nimityspäätöstä päätöksestä ilmenevillä perusteilla, minkä lisäksi kantelija katsoi tulleensa syrjityksi päätöstä tehtäessä muun muassa ikänsä vuoksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei hän käytettävissään olleen selvityksen perusteella voinut katsoa käräjäoikeuden laamannin käyttäneen harkintavaltaansa päättäessään käräjätuomarin virkasuhteen täyttämisestä siten, että se olisi antanut aihetta laillisuusvalvonnallisiin moitteisiin. Asiassa ei siten myöskään ilmennyt perusteita epäillä kantelijaa syrjityn hänen esittämällään tavalla. Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin, että nimityspäätöksen perustelujen tarkoituksena on selvittää, miksi tehtyyn ratkaisuun on päädytty. Hänen mukaansa nimityspäätöksessä ei ollut riittävästi selostettu eikä vertailtu hakijoiden ansioita eikä siitä siten selkeästi ilmennyt päätöksen perusteet. Päätöksessä ei myöskään ollut mainittu sovellettuja säännöksiä. Päätös ei siten täysin täyttänyt hallintolain 45 §:ssä päätöksen perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Senvuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi laamannin tietoon hakijoiden ansioiden selostamisesta ja vertailusta sekä siihen liittyen nimityspäätöksen perustelemisesta esittämänsä seikat.

Hallintolaki 45 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.