26.01.2010

Poliisi - Esitutkinta - Kirjaaminen

Tutkintailmoituksen kirjaaminen ja kirjallisen esitutkinnan päätöksen tekeminen

Kantelija oli tehnyt poliisille kirjallisen tutkintailmoituksen, joka poliisin arvion mukaan liittyi erääseen hallinto-oikeudessa käsiteltävänä olevaan asiaan. Tutkintailmoitusta ei ollut kirjattu poliisiasiain tietojärjestelmään. Asiassa ei myöskään ollut tehty kirjallista esitutkinnan päätöstä. Esitutkinnan aloittamisen edellytysten harkinta oli lisäksi kestänyt liian pitkään.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kirjaamisvelvollisuuden ehdottomuus ilmenee esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin sanamuodosta, eikä esimerkiksi samaan asiakokonaisuuteen liittyvän hallintoprosessin vireilläolo ole oikeudellisesti hyväksyttävä syy ilmoituksen kirjaamatta jättämiselle. Ilmoituksen kirjaaminen ja esitutkinnan aloittamisen edellytysten arviointi ovat kaksi toisistaan erillistä toimenpidettä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajan huomiota vastaisen varalle tutkintailmoitusten kirjaamisvelvollisuuteen, esitutkinnan edellytysten joutuisaan selvittämiseen sekä kirjallisten tutkinnan päätösten tekemiseen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisipäällikön huomiota vastaisen varalle tutkintailmoitusten kirjaamisvelvollisuuden noudattamisen valvontaan.

Perustuslaki 21 § 2 mom.
Esitutkintalaki 2 §
Esitutkintalaki 6 §
Esitutkintalaki 14 §
Esitutkintalaki 43 §
Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annettu asetus 1 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.