20.07.2009

Perusteleminen - Valitusosoitus - Muinaismuisto

Hallintolain ja muinaismuistolain säännösten noudattaminen

Yhtiö esitti Museovirastolle kaksi erillistä tutkimuslupapyyntöä muinaisjäännösten tutkimiseksi. Museovirasto hylkäsi pyynnöt. Perusteluksi todettiin, että muinaismuistolain 15 §:n mukaisia kaivauksia suorittaa pääsääntöisesti muinaisjäännösten suojelusta vastaava viranomainen tai sen valtuuttama, Museoviraston kanssa yhteistyösopimuksen solminut maakuntamuseo. Päätöksissä ei kerrottu, miksi pääsäännöstä poikkeamista ei pidetty mahdollisena, eikä kummassakaan ollut joko valitusosoitusta tai valituskieltoa. Museoviraston antaman selvityksen mukaan yhtiölle ei annettu tutkimuslupia, koska kyseiset tutkimukset olivat muinaismuistolain 15 §:ssä tarkoitettuja tutkimuksia, joita toteutetaan (yksinomaan) viranomaistoimintana.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen huomautti Museovirastolle vastaisen varalle sen virheellisestä menettelystä 1) hallintolain perustelemista ja valitusmahdollisuutta koskevien säännösten noudattamisessa, 2) muinaismuistolain 15 §:n tulkinnassa sekä 3) selvityksen antamisessa oikeuskanslerille.

HallintoL 45 § 1 mom
HallintoL 47 § 1 mom
HallintoL 48 §
MuinaismuistoL 10 § 1 mom
MuinaismuistoL 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.