16.10.2008

Hyvä hallinto - Vastaus

Viranomaisen velvollisuus vastata saamaansa palautteeseen

Kantelukirjoituksen mukaan Yleisradio Oy ei ollut vastannut eduskuntavaaleja varten rakennettua internet-sivuansa koskeneeseen, kantelijan sähköpostitse antamaan palautteeseen, vaikka kyseisillä sivuilla oli ollut toivomus palautteen antamisesta.

Hankitun selvityksen mukaan sivuston palauteosiossa oli palautekentän lisäksi ollut kentät palautteen antajan nimelle ja sähköpostiosoitteelle. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että mikäli palautteen antaja on palautetta antaessaan ilmoittanut myös kyseiset yhteystietonsa, hänelle on voinut syntyä oikeutettu odotus siitä, että Yleisradio Oy vastaa hänen antamaansa palautteeseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että Yleisradio Oy:lle tehtyihin yhteydenottoihin vastaamista sääntelee hallintolaki siitä ilmenevine hyvän hallinnon periaatteineen. Kyseisten periaatteiden mukaan viranomaisen on pääsääntöisesti vastattava sille toimitettuun asiakirjaan. Vastausvelvollisuus ei kuitenkaan koske pelkkiä mielipiteen ilmaisuja tai muuta sellaista palautetta, joka ei sisällä viranomaiselle esitettyä suoraa kysymystä, vaatimusta tai hakemusta ja jota ei voida pitää hallintolain tarkoittamana, viranomaisen toimenpiteitä edellyttävänä hallinnossa asioimisena. Vastausvelvollisuuden lisäksi viranomaisen on huolehdittava, että viranomaisessa asioiva saa oikean käsityksen siitä, onko kyseessä hallintolain vastausvelvollisuuden piirissä oleva vai muu asia.

Apulaisoikeuskansleri lausui Yleisradio Oy:n tietoon saattamanaan käsityksenä, että yhtiön olisi tullut sivustollaan selvemmin ilmoittaa, oliko pyydettyyn palautteeseen tarkoitus vastata vai oliko kyseessä niin sanottu keskustelupalsta tai muu sellainen yleisöpalaute, johon ei ollut odotettavissa viranomaisen vastausta.

PL 21 § 2 mom
Hallintolaki 7, 8 ja 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.