8.8.2008

Asiakirjapyyntö - Huolellisuus

Asiakirjapyynnön käsittely

Asiakas oli kirjallisesti pyytänyt terveyskeskuksesta tietoa asiakirjoista, jotka koskevat terveyskeskuksen ajanvarauspalvelujen järjestämistä. Pyynnön vastaanottanut sosiaali- ja terveysjohtaja oli samana päivänä keskustellut asiakirjapyynnön sisällöstä ja siihen vastaamisesta johtavan ylilääkärin kanssa. Keskustelussa sovittiin, että ylilääkäri laatii asiakkaan kirjeeseen lyhyen vastauksen. Sosiaali- ja terveysjohtaja kuitenkin unohti kopioida kirjeen ylilääkärille, eikä tämä ollut voinut ryhtyä laatimaan vastausta asiakkaalle. Sosiaali- ja terveysjohtaja ei työkiireisiinsä vedoten myöskään itse vastannut kirjeeseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei sosiaali- ja terveysjohtaja ollut menetellyt julkisuus- ja hallintolain säännösten mukaisesti jättäessään hoitamatta asiakirjapyynnön viivytyksettä ja siten, että tieto pyydetyistä asiakirjoista annettaisiin asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään julkisuuslain 14 §:n 4 momentissa mainittujen määräaikojen puitteissa. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että työtehtävät tulee järjestää viranomaisessa siten, että ne tulevat hoidettua ajoittaisesta kiireestä huolimatta. Hän kiinnitti sosiaali- ja terveysjohtajan huomiota viranomaisen toiminnan julkisuutta, palveluperiaatetta ja neuvontavelvollisuutta koskeviin säännöksiin sekä huolellisuuteen asiakirjapyyntöjä käsiteltäessä.

Julkisuuslaki 13 §, 14 §, 16 § ja 18 §
Hallintolaki 7 § ja 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.