25.6.2007

Asiakirjan julkisuus - Asian siirto

Lääninhallituksen menettely asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin lääninhallituksen menettelyä, koska kantelijan potilasasiakirjojen tiedonsaantia koskeva asia oli siirretty lääninhallituksessa kantelun kohteena olleen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään perustuslain 21 §:ssä säädettyyn oikeuteen saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeudesta tulla kuulluksi. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n säännös asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin on ensisijainen saman lain 15 §:ssä säädettyyn asian toiselle viranomaiselle siirtämiseen nähden. Lääninhallituksen olisi siten tullut ensisijaisesti selvittää ja ratkaista kantelijan sille asianosaisena esittämä pyyntö saada tieto asiakirjasta ja vasta tämän jälkeen mahdollisesti vielä siirtää asiakirjapyyntö toisen viranomaisen ratkaistavaksi.

Suomen perustuslain 21 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 10 §, 11 §, 12 §, 13 §,
14 §, 15 §, 22 § ja 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.