15.03.2006

Asiakirjajulkisuus - Julkisuuslaki - Asiakirja

Asiakirjan antaminen

Kantelija oli pyytänyt 22.12.2004 työsuojelupiiriltä sen työsyrjintää koskevassa asiassa syyttäjälle syyteharkintaa varten antamaa lausuntoa. Kantelija ei ollut saanut lausuntoa. Piirin selvityksen mukaan piirin tarkastaja ei ollut asiakirjapyynnön saapuessa tietoinen, oliko rikosasian esitutkinta tai syyteharkinta vielä kesken eikä hän siten tiennyt, oliko lausunto julkinen ja oliko hänellä oikeus luovuttaa se. Piirin selvityksen mukaan tarkastaja oli pyrkinyt selvittämään asiaa kihlakunnanviraston syytäjäosastolta, mutta hän ei ilmeisesti joulunpyhien läheisyydestä johtuen ollut tavoittanut ketään, joka olisi tiennyt asiasta. Syyttäjä oli tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätökset 22.-25.11.2004, mutta niitä ei ollut toimitettu työsuojelupiiriin. Kantelija oli pyytänyt lausuntoa uudelleen 31.1.2005 ja se oli lähetetty hänelle samana päivänä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kysymys lausunnon julkisuudesta tai asianosaisjulkisuudesta oli epäselvä siinä vaiheessa, kun kantelija pyysi lausuntoa ensimmäisen kerran. Sen vuoksi tarkastajalla oli ollut perusteltu syy selvittää asian käsittelyvaihetta syyttäjäosastolta ja pyrkiä varmistumaan oikeudestaan luovuttaalausunto ennen sen antamista kantelijalle. Julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaan asiakirjapyynnöt on kuitenkin käsiteltävä viivytyksettä. Työsuojelupiirin selvityksestä ei käynyt ilmi, miksi asian käsittely oli viipynyt vielä joulun pyhien jälkeenkin reilun kuukauden. Lausunnon julkisuus olisi ollut selvitettävissä tapahtunutta huomattavasti nopeammin. Asiaa arvioitaessa oli lisäksi pantava merkille, että lausunto oli luovutettu kantelijalle vasta tämän tehtyä uuden asiakirjapyynnön ja sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirasto oli toimittanut asiaa koskevan selvityspyynnön työsuojelupiiriin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan työsuojelupiiri ei ollut käsitellyt asiakirjan antamista koskevaa asiaa julkisuuslain 14 §:n 4 momentissa säädetyssä ajassa ja hän kiinnitti piirin huomiota vastaisuuden varalle lainkohdassa säädettyihin ajallisiin vaatimuksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.