15.12.2006

Riippumattomuus - Puolueettomuus - Esteellisyys

Lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuus

Kantelija oli kirjoituksessaan tuonut esille muun muassa kysymyksen liikennevahinkolautakunnan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sekä vakuutusoikeuden ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden puolueettomuudesta. Kantelijan mukaan mainituissa tehtävissä toimivilla lääkäreillä voi olla sellaisia yhteyksiä vakuutusyhtiöihin, joiden johdosta heidän puolueettomuutensa tapaturma- ja liikennevahinkovakuutuksia koskevia lausuntoja, suosituksia ja ratkaisuja antavien elinten jäseninä tai asiantuntijoina saattaa vaarantua. Kantelija pyysi muun muassa tutkimaan, onko mainittujen elinten henkilövalinnat tapahtuneet puolueettomuuden periaatteita noudattaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö hankki tarkoitetuilta elimiltä selvityksen ja antoi oman lausuntonsa asiassa. Oikeuskansleri totesi, että saadun selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ovat tietoisia jäsenten ja asiantuntijoiden riippumattomuudelle ja puolueettomuudelle asetetuista vaatimuksista, silloin kun lääkäreitä nimetään/määrätään jäseniksi tai asiantuntijoiksi. Lisäksi selvityksestä kävi ilmi, että vaatimuksiin kiinnitetään huomiota mainituissa tilanteissa.

Oikeuskansleri totesi, että kirjoituksessa oli muutoksenhaku- ja lausuntoelinten puolueettomuuden ja esteettömyyden osalta kysymys keskeisestä asiasta; mainittuja ja niiden kaltaisia elimiä kohtaan tunnetusta yleisestä luottamuksesta. Sen vuoksi puolueettomuuteen ja esteettömyyteen on oikeuskanslerin mukaan jatkuvasti niin jäseniä ja asiantuntijoita valittaessa kuin yksittäisiin tapauksiin liittyvässä ratkaisutoiminnassakin kiinnitettävä huomiota. Korostaakseen asian tärkeyttä oikeuskansleri toimitti asiassa antamansa ratkaisun huomioineen sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen kautta asiassa selvityksensä antaneille tahoille tiedoksi. Edelleen Oikeuskansleri saattoi ministeriön tietoon Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiantuntijalääkäreiden esteellisyyden sääntelyyn liittyvän huomionsa. Kirjoituksesta ei muuten tullut ilmi sellaista, minkä johdosta oikeuskanslerilla olisi ollut oikeudellisia perusteita ryhtyä toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.