28.11.2006

Vammainen - Yhdenvertaisuus - Ilmailulaitoksen valvontavelvollisuus - Lentoyhtiö - Toimivalta

Kuurosokean henkilön matkustamisen rajoittaminen lentokuljetuksissa

Kuurosokeita edustavan yhdistyksen kantelukirjoituksessa arvosteltiin lentoyhtiön menettelyä, jota pidettiin syrjivänä, koska kuurosokeilta henkilöiltä vaadittiin avustajan käyttämistä yhtiön lennoilla.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulunut kyseisen lentoyhtiön asiakaspalvelun tutkiminen. Asiassa tutkittiin Ilmailulaitoksen ja Lentoturvallisuushallinnon menettelyä niille asetetun lentoturvallisuudesta huolehtimisen sekä valvontavelvollisuuden kannalta. Asiassa ei tullut esiin seikkoja, joiden johdosta Ilmailulaitoksen tai Lentoturvallisuushallinnon olisi voitu katsoa laiminlyöneen valvontavelvollisuuksiansa tai muutoin menetelleen lain vastaisesti.

Kuurosokeiden matkustamismahdollisuuksia koskeva asia liittyi perustuslaissa säädettyihin keskeisiin yhdenvertaisuuden ja liikkumisvapauden periaatteisiin, mutta myös perustuslaissa säädettyyn oikeuteen henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen lähetti päätöksensä tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriölle ja Ilmailuhallinnolle otettavaksi mahdollisuuksien mukaan huomioon ilmailualan säännösten ja määräysten valmistelu- ja soveltamistyössä.

Suomen perustuslaki 6 §, 7 §, 9 §, 22 § ja 108 §
Ilmailulaitoksesta annettu laki (1123/1990) 2 § ja 3 §
Ilmailulaki (281/1995) 33 §, 34 § ja 35 §
Ilmailulaitoksesta annettu laki (1245/2005) 2 § ja 3 §
Ilmailulaki (1242/2005) 61 § ja 62 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006 vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.