28.11.2006

Maksuton opetus - Ammattioppilaitos

Opiskelijoiden henkilönsuojaimista perittävä maksu

Rakennusliiton aluejärjestö oli pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, olivatko eräät ammatillisten oppilaitosten talonrakennusalan osastot toimineet ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen mukaisesti periessään erisuuruisia korvauksia oppilaille hankkimistaan henkilökohtaisista työsuojelusäännösten mukaisista suojaimista. Asiassa saadusta selvityksestä kävi ilmi, että oppilaitoksilla oli erilaisia käytäntöjä suojavarusteiden kustantamisessa opiskelijoille. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että menettely, jossa opiskelijalta automaattisesti peritään maksuttomaan opiskeluun kuuluvista suojavarusteista maksu ilman, että hänelle annetaan mahdollisuutta käyttää oppilaitoksen kustantamia varusteita, ei ole ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 §:n 1 momentin ja edellä mainitun opetusministeriön asetuksen 6 §:n mukaista. Apulaisoikeuskanslerin sijainen ei kuitenkaan katsonut mainittujen säännösten estävän sitä, että oppilaitos voi tarjota opiskelijalle mahdollisuuden omien varusteiden hankintaan. Tältä osin ratkaisussa kuitenkin korostettiin sitä, että opiskelijoita on kyseisessä tilanteessa selkeästi tiedotettava hankinnan vapaaehtoisuudesta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kannanottonsa asiassa lausunnon antaneen lääninhallituksen ja asiassa selvityksen antaneiden oppilaitosten tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.