27.11.2006

Yhdenvertaisuus - Asevelvollisuus - Työpaikkailmoitus

Työvoimatoimistojen työpaikkailmoitukset

Työministeriön sivuston avoimet työpaikat-osastossa oli julkaistu työpaikkailmoituksia, joissa hakijalta oli edellytetty asevelvollisuuden suorittamista. Kantelukirjoituksen mukaan menettely on ollut yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastainen eikä kysymyksessä ole ollut lain 7 §:n mukaisesta todellisesta ja ratkaisevasta vaatimuksesta.

Oikeuskansleri on katsonut, että asevelvollisuuteen liittyvät kriteerit ja niiden merkitys yhtäältä kysymyksessä olevan työn sekä toisaalta yhdenvertaisuuslain kannalta on hallinnossa arvioitava tapauskohtaisesti ja tällaisten kriteerien mahdollinen syrjivyys ilmoitettaessa avoimista työpaikoista on arvioitava yhdenvertaisuuslain 7 §:n 1 momentin 2 kohdan kannalta. Vastuu työpaikkailmoitusten oikeellisuudesta on työvoimatoimistoilla.

Työministeriön osalta oikeuskansleri on viitannut yhdenvertaisuuslain 4 §:ään, joka asettaa viranomaiselle vaatimuksen vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Tämä asettaa velvoitteita ministeriölle sen toimivaltaan kuuluvien työvoimatoimistojen ohjaamisen ja käytäntöjen seuraamisen osalta.

Työministeriö oli antanut syyskuussa 2005 koko työhallintoa koskevat yhdenvertaisuuslinjaukset ja kysymys oli huomioitu myös työhallinnon henkilöstökoulutuksen sisällössä. Tämän vuoksi kirjoitus ei antanut aihetta muuhun kuin että oikeuskansleri kiinnitti ministeriön huomiota saavutettujen tulosten seurantaan ja arviointiin, jotta vakiinnutetaan sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.