14.01.2005

Hallinto-oikeus - Ratkaisukokoonpano

Hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanotyöryhmän mietintö

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanojen keventämistä selvittäneen työryhmän mietinnöstä.

Lausunnossaan oikeuskansleri totesi muun muassa, että mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi oikeusturvan sitä edellyttäessä hallinto-oikeuden monijäseniseen tai peruskokoonpanoon on todettu ainoastaan ehdotuksen perusteluissa. Ehdotuksen mukaan asia jäisi hallinto-oikeuden harkintaan. Oikeuskanslerin mukaan tulisi vielä harkita säännöstä siitä, millä edellytyksillä tuomioistuimen on siirrettävä asia vahvempaan kokoonpanoon (vrt. OK 2:6 ja 7). Oikeuskansleri kiinnitti huomiota myös siihen, että vuoden 1982 lääninoikeusuudistuksessa, joka perustuslakivaliokunnan mukaan voitiin toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, kyse oli väliaikaisesta kokoonpanon supistamisesta ja että säätämisjärjestysperusteluissa on paikallaan tarkastella myös LaVM 27/2002 liitettyä perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.