16.02.2004

Sosiaalitoimisto - Asiakaspalvelu - Kielelliset oikeudet

Sosiaalitoimiston asiakaspalvelu

Kantelija arvosteli kaksikielisen kaupungin sosiaalitoimiston palvelua eri perustein. Sosiaalityöntekijöiden viikottainen puhelinaika oli kantelijan mielestä liian lyhyt. Kantelijaa ei ollut ohjattu toisen työntekijän puheille kun oma sosiaalityöntekijä oli sairauden vuoksi estynyt hoitamasta puhelinpäivystystä. Johtava sosiaalityöntekijä ei ollut suostunut puhumaan ruotsia, vaikka kantelija ruotsinkielisenä oli tätä pyytänyt. Sama johtava sosiaalityöntekijä oli myös laatinut kirjallisen päätöksen kantelijan toimeentulotukea koskevassa asiassa suomen kielellä ja päätöstekstissä käyttänyt viraston sisäisessä käytössä olevia sanoja ja sanontoja, joita ei voitu katsoa kuuluvan yleiseen kielenkäyttöön.

Asiassa hankittu selvitys osoitti, että sosiaalivirastolla oli enemmän viikottaista asiakaspuhelinaikaa kuin mitä kantelija oli väittänyt. Sosiaaliviraston puhelinvaihteen antamassa opastuksessa oli kuitenkin ilmennyt puutteita. Tämän vuoksi oikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota siihen, että hyvään hallintoon kuuluu, että viranomaisen kanssa puhelimitse asioiva yleisö saa oikeata tietoa siitä, miten ja koska virkamiehet ovat tavattavissa.

Oikeuskansleri kiinnitti myös johtavan sosiaalityöntekijän huomiota tämän virheelliseen menettelyyn, kun tämä oli vaatinut ruotsinkielistä asiakasta vasten tahtoaan asioimaan suomen kielellä. Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti johtavan sosiaalityöntekijän huomiota siihen, että virkamiehen tulisi laatiessaan päätöksiä ja muita asiakirjoja, jotka koskevat yleisöä, pidättäytyä käyttämästä viraston sisäiseen käyttöön tarkoitettuja sanoja ja sanontoja, jotka eivät kuulu yleiseen kielenkäyttöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.