12.02.2004

Hyvä hallintotapa - Kysymyksiin vastaaminen - Kunnan apulaiskaavoituspäällikkö

Hyvän hallintotavan vaatimus kysymyksiin vastattaessa

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että hyvän hallintotavan mukaista on, että virkamies vastaa hänelle esitettyihin asiallisiin kysymyksiin varsinkin silloin, kun on kysymys kunnan järjestämästä informaatiotilaisuudesta. Silloin kun kysymys liittyy asiaan, joka ei kuulu virkamiehelle, tulee vastattaessa noudattaa varovaisuutta, ettei vastaus johda väärinkäsityksiin asiasta. Hyväksyttävänä voidaan tällöin pitää sitä, että virkamies antaa vastauksen, ettei asia tältä osin kuulu hänelle ja ohjaa kysyjän oikean henkilön puoleen.

Apulaiskaavoituspäällikön vastaus 10.4.2002 pidetyssä kaavoitusta koskevassa tilaisuudessa oli ollut osin virheellinen siltä osin kuin se koski sitä viranomaista, joka antaa roskaantuneen alueen puhdistamismääräyksen ja oli voinut aiheuttaa väärinkäsityksen vuokrasopimuksen irtisanomista koskevalta osin. Käytettävissä olleiden selvitysten perusteella ei ollut kuitenkaan perusteita katsoa, että apulaiskaavoituspäällikön vastaus olisi tarkoitettu irtisanomisuhkaukseksi kantelijalle hänen vuokraamastaan asunnosta.

Asia ei antanut aihetta muuhun toimenpiteeseen kuin että apulaisoikeuskansleri kiinnitti apulaiskaavoituspäällikön huomiota vastaisen varalle hyvän hallintotavan vaatimuksiin kysymyksiin vastattaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.