30.01.2004

Hyvän hallinnon periaatteet - Kirjeisiin vastaaminen - Kirjeiden asiallinen käsittely

Opetushallituksen suhtautumisesta sille lähetettyyn kirjeeseen

Kirjoituksessa oli kanneltu siitä, että opetushallitus ei ollut vastannut kantelijan pyyntöön tutkia nimetyn oppilaitoksen toimintaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on asian tutkittuaan saattanut opetushallituksen tietoon käsityksensä hyvän hallinnon vaatimuksista kirjeisiin vastaamisessa ja niiden käsittelyssä.

Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu, että viranomaiselle tulleeseen asialliseen kirjeeseen vastataan. Periaate ei koske vain kantelukirjoituksia, vaan kirjeitä yleensä. Kirjoittaja voi kuitenkin kirjeessään osoittaa, että kysymys on sellaisesta mielipiteen ilmaisusta, johon hän ei odotakaan vastausta. Kantelijan kirjeen luonne oli jäänyt jossakin määrin epäselväksi. Mikään ei kuitenkaan viitannut siihen, että kantelija olisi kirjeessään osoittanut siihen vastaamisen tarpeettomaksi. Pelkkä kirjeen sisällön arvioiminen "mielipiteen ilmaisuksi" ei sellaisenaan oikeuta poikkeamaan edellä todetusta vastaamisperiaatteesta. Kun kirje lisäksi oli aiheuttanut suullisen selvityksen hankkimisen opetushallituksen taholta, opetushallituksen olisi tullut vastata siihen.

Tämänkaltaisen kirjeen asiallinen käsittely opetushallituksessa olisi myös edellyttänyt sen toimittamista kirjaamoon diarioitavaksi.

Suomen perustuslaki 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.