29.01.2004

Hyvä hallintotapa - Kuuleminen - Lastensuojelu

Menettelystä lastensuojeluasiassa

Kahdessa kantelussa oli kysymys siitä, että sosiaaliviranomaiset olivat lähettäneet kahdelle perheelle ilmoituskirjeet, joissa oli viitattu perheiden elämästä ja lasten hoidosta sosiaalitoimelle tehtyihin ilmoituksiin sekä lastensuojelulain huostaanottoa koskeviin säännöksiin. Kirjeissä oli lasten vanhempia pyydetty huolehtimaan alaikäisten lastensa hoidosta jatkossa asianmukaisesti, jotta lastensuojelutoimenpiteiltä vältytään. Selvityksensä mukaan sosiaaliviranomaiset olivat pitäneet saamiaan ilmoituksia todenmukaisina, koska ne olivat yhtäpitäviä. Näin ollen, ennen kirjeiden lähettämistä sosiaalitoimistosta ei ollut oltu yhteydessä perheisiin. Kirjeet oli lähetetty kunnanviraston viimeisenä aukiolopäivänä ennen lomakauden eli kolmen viikon kiinnioloaikaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on kanteluihin antamissaan päätöksissä todennut, että vaikka lasten vanhempia oli sittemmin lomakauden jälkeen kuultu ja näin kuulemisessa ollut puutteellisuus oli korjaantunut, asianmukaisempaa ja hyvän hallintotavan mukaista olisi ollut, että vanhemmille olisi lähetetty aluksi vain kutsu saapua sosiaalitoimistoon ja että toimistossa yhdessä olisi pyritty selvittämään, mistä asiassa oli kysymys ja oliko siinä perusteita lastensuojelullisiin toimenpiteisiin. Päätöksissä on myös arvosteltu kirjeiden lähettämisajankohtaa ilman, että samalla olisi kirjeen vastaanottajille selkeästi ilmoitettu - kanteluun annetussa selvityksessä mainitun - välittömän yhteydenoton mahdollisuudesta.

Sosiaaliviranomaisten huomiota on kiinnitetty siihen, mitä päätöksissä on todettu hyvän hallinnon mukaisesta menettelystä ja asianmukaisista toimintatavoista.

HallintomenettelyL
Hallintolaki
LastensuojeluL

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.