28.01.2004

Vaalisalaisuus - Ennakkoäänestys - Järjestys äänestyspaikalla - Vaaliohjeet - Käsitys

Käsitys vaaliohjeiden täydentämisen tarpeellisuudesta

Äänestyspaikalla oli äänestyskoppi sijoitettu noin 10 metrin päähän vaalitoimitsijoista, jotka vastaanottivat äänestäjiä. Matkalla oli muodostunut noin 30 äänestäjän ruuhka näiden odottaessa pääsyä toimitsijoiden luo.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskanslerin sijainen on lausunut, että vaalisalaisuuden säilyttämisen kannalta on matka äänestyskopista äänestyslipun jättämiseen ratkaisevan tärkeä. Vaaliohjeissa ei suoranaisesti käsitellä toimenpiteitä, joilla tällaisen tilanteen syntyminen voitaisiin ehkäistä, eivätkä vaalitoimitsijat olleet puuttuneet tilanteeseen muutoinkaan. Tämän vuoksi olisi aiheellista harkita, olisiko vaaliohjeita tältä osin syytä tarkentaa niin, että jo äänestäneiden, mutta vielä äänestyslippunsa jättämistä odottavien äänestäjien jonon muodostumista voitaisiin sopivin toimenpitein ehkäistä. Käsityksensä apulaisoikeuskanslerin sijainen on saattanut oikeusministeriön tietoon.

Ks. myös dnro 411/1/03, jossa kysymys äänestyskopin rakenteesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.