23.01.2004

Asiakirjan julkisuus - Asiakirjan antaminen - Rikosilmoitus

Asiakirjan antaminen Suomen Asianajajaliitolle

Suomen Asianajajaliitto oli pyytänyt faksilla tietoa Espoon kihlakunnan poliisilaitokselta asianajajan menettelyä koskevasta rikosilmoituksesta tai vahvistusta siitä, oliko kyseinen asianajaja epäiltynä rikoksesta. Liitto ei ollut saanut pyyntöönsä vastausta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asiassa tutkinnanjohtajana ollut rikoskomisario olisi ollut asemansa ja tehtävänsä perusteella julkisuuslain 14 §:n 2 momentin perusteella vastuussa asiakirjan antamisesta. Kun rikoskomisario oli päättänyt kieltäytyä pyydetyn tiedon antamisesta, menettelysäännös olisi edellyttänyt, että hän olisi perustellut kieltäytymispäätöksensä asianmukaisesti ja antanut liitolle tiedon siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Lain menettelysäännösten noudattamiselle on oleellinen merkitys asianosaisen oikeusturvan kannalta, koska viranomaisen tekemä valituskelpoinen päätös on edellytys lain 33 §:n muutoksenhaulle.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen huomiota viranomaisten julkisuudesta annetun lain menettelysäännösten noudattamiseen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri totesi, että tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion vuosiloman aikana tapahtuneen Suomen Asianajajaliiton uuden yhteydenottopyynnön johdosta poliisilaitoksella olisi tullut ryhtyä toimenpiteisiin, jotta liitto olisi saanut pyyntöönsä ratkaisun. Menettelysäännösten asianmukainen noudattaminen on turvattava myös vuosilomien tai muiden poissaolojen aikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.