29.12.2003

Verovelvollista koskevat tiedot - Henkilötunnus - Salassapito

Tietojen luovuttaminen perukirjasta

Kantelijan entinen aviomies, jonka kanssa kantelijalla oli yhteinen alaikäinen lapsi, oli pyytänyt verotoimistolta kopiota kantelijan isää koskevasta perukirjasta lapselle maksettavan elatusmaksun suuruuden määräämistä varten. Perukirjasta ilmenivät mm. kantelijan sisarten henkilötunnukset. Pyydetty kopio annettiin verotoimistosta sellaisenaan henkilötunnuksineen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että perukirjatietoja tulisi antaa vain käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Hän totesi, että henkilötietolain 13 §:n 1 momentin mukaan henkilötunnusten käsittely on sallittua silloin, kun rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää eräissä tilanteissa. Pykälän 4 momentti puolestaan velvoittaa viranomaisen huolehtimaan, ettei henkilötunnusta luovuteta tarpeettomasti ulkopuolisille. Kantelijan sisarten henkilötunnusten luovuttamiselle perukirjan yhteydessä ei apulaisoikeuskanslerin mielestä ollut esitetty henkilötunnuksen käsittelemistä koskevien säännösten edellyttämiä riittäviä ja hyväksyttäviä perusteita. Verohallituksen huomiota kiinnitettiin henkilötunnusten käsittelemiseen sillä tavoin, ettei niitä tarpeettomasti luovuteta verotusasiakirjojen mukana ulkopuolisille henkilöille.

VerotustietoL 13 §
HenkilötietoL 5 § ja 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.