10.11.2003

Henkilörekisteri - Viljelytietojen luovuttaminen - Maaseutuelinkeinorekisteri

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen menettely maataloudenharjoittajan viljelytietojen rekisteröinnissä ja tietojen luovuttamisessa

Maanviljelijällä on kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/1992) 6 d §:n (238/1999) mukainen velvollisuus antaa viranomaisille ja lajikkeen omistajalle kasvinjalostajanoikeuden piiriin kuuluvien kasvien viljelystä seuraavan maksuvelvollisuuden toteamiseksi tarvittavat tiedot. Maanviljelijällä on näin ollen lakiin perustuva velvollisuus maksuvelvollisuuden perusteena olevien tietojen antoon ja lajikkeen omistajalla niin ikään lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin. Tietopalvelukeskus on voinut luovuttaa tiedot Siemenkauppiaiden yhdistys ry:lle, joka toimeksiantosopimuksen mukaisesti on huolehtinut maksujen perimisestä jalostajien puolesta. Tiedot on kuitenkin tallennettu maaseutuelinkeinorekisteriin, jonka käyttötarkoitus on maaseutuelinkeinorekisterilain 2 §:n mukainen. Myös maa- ja metsätalousministeriö kanteluun antamassaan selvityksessä ja tietosuojavaltuutettu lausunnossaan olivat päätyneet siihen, että maaseutuelinkeinorekisterin käyttötarkoitusta, tietosisältöä ja tietojen luovutusta koskevia lain säännöksiä tuli täsmentää. Samalla maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen rekisterinpitäjänä tuli huolehtia henkilörekisterilain 24 §:n mukaisesta informointivelvollisuudestaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.