17.11.2003

Käsittelyaika - Toimeentulotuki

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajasta

Kantelussa oli kysymys muun ohella siitä, että päätöksen saaminen toimeentulotukihakemukseen oli kestänyt varsin pitkään, vaikka toimeentulotuesta annettu laki edellyttää viivytyksetöntä käsittelyä. Kantelussa tarkoitettu toimeentulotukilain säännösten nojalla tehty kuluvaatimus oli tehty elokuussa 2002 ja hakemus oli otettu käsittelyyn helmikuussa 2003. Saadun selvityksen mukaan pitkään käsittelyaikaan oli vaikuttanut se, että sosiaalityöntekijä, jolle hakemus oli osoitettu, oli lähtenyt pitkälle sairaslomalle ehtimättä käsitellä hakemusta. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa todennut pitävänsä välttämättömänä sitä, että toimeentulotukihakemusten viivytyksetön käsittely turvataan myös sosiaalityöntekijöiden poissaolojen - kuten pitkien sairaslomien - aikana toimivin sijaisjärjestelyin ja myös muutoin siten, että kantelussa kysymyksessä olevan kaltaisilta viipymisiltä vältyttäisiin ja että viivytyksettömän käsittelyn vaatimusta pystyttäisiin noudattamaan. Apulaisoikeuskansleri on saattanut tämän käsityksensä asianomaisen sosiaaliviranomaisen tietoon.

L toimeentulotuesta 14 § 4 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.