26.11.2002

Erikoissairaanhoito - Järjestämisvastuu

Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuusta

Kantelussa oli arvosteltu lääninhallituksen tulkintaa erikoissairaanhoidon järjestämisvastuuta koskevien säännösten tulkinnassa. Oikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa todennut, että voimassa olevien erikoissairaanhoidon järjestämistä koskevien säännösten soveltamisessa on mahdollista päätyä keskenään erilaisiin tulkintoihin järjestämisvastuusta. Vastuun jakaminen hoidosta ja sen toteutuksesta kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken ei ole siinä määrin tarkkarajaisesti ja selkeästi säännelty, että ainoan oikean tulkinnan määritteleminen yksittäistapauksissa olisi helppoa. Ratkaisussa todetun mukaan kysymys erikoissairaanhoidon järjestämisvastuusta perusoikeusnäkökulmasta asiaa arvioiden on merkittävä. Näin ollen olisi tarpeellista, että kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuun rajat ja sisältö selkeytettäisiin lainsäädäntöteitse. Tämän käsityksensä oikeuskansleri on saattanut sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

ErikoissairaanhoitoL

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.