18.12.2002

Oikeudenkäyntimenettely - Selvittämisvelvollisuus

Tuomarin selvittämisvelvollisuus

Riita-asian kantaja oli käräjäoikeudelle lähettämässään kirjeessä pyytänyt käräjäoikeutta "keskeyttämään haastehakemuksen käsittelemisen". Puheenjohtajana asiassa toiminut käräjätuomari oli tulkinnut pyynnön kanteen peruuttamiseksi. Myöhemmin ilmeni, että pyyntö oli tarkoittanut vain "huilitauon" ottamista.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan materiaalisella prosessinjohdolla tarkoitetaan mm. tuomarin selvittämisvelvollisuutta eli sitä, että tuomarilla on velvollisuus puuttua asianosaisten selvityksissä oleviin epäselvyyksiin ja puutteisiin. Prosessinjohdon ensisijaisena tarkoituksena on nimenomaan selvittää, mitä asianosaiset oikeudenkäynnissä tahtovat.

Kantajan esittämä pyyntö käsittelyn keskeyttämisestä on ollut epäselvä, koska oikeudenkäymiskaaren säännökset eivät tunne tällaista menettelyä kuin erityisissä tapauksissa. Vaikka esitetty pyyntö on sinänsä voinutkin käräjätuomarin tulkitsemin tavoin tarkoittaa käsittelyn peruuttamista kokonaan, ei käräjäoikeuden puheenjohtaja olisi saanut ruveta päättelemään kantajan tarkoitusta näin pitkälle ainakaan varaamatta hänelle tilaisuutta selventää vaatimustaan.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjätuomari ei ollut myöskään toiminut perustuslaissa säädetyn joutuisuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla kun ratkaisun antaminen kanteen "peruuttamisen" jälkeen kesti yli vuoden. Ainoa riitainen kysymys siinä vaiheessa koski oikeudenkäyntikuluja, eikä niiden osalta edes pidetty istuntoja ennen päätöksen antamista.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota tuomarille kuuluvaan selvittämisvelvollisuuteen sekä joutuisuuteen asioiden käsittelemisessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.