19.12.2002

Tulli - Esitutkinta - Asianomistaja

Tullirikostutkijan esteellisyys

Suomen Asianajajaliitto oli pyytänyt oikeuskansleria arvioimaan, onko esitutkintalain esteellisyyssäännösten kannalta asianmukaista, että tullilaitoksen rikostutkijoiden toimesta tutkitaan salakuljetus- ja verorikoksia, joissa asianomistajana on Asianajajaliiton käsityksen mukaan tullilaitos itse.

Apulaisoikeuskansleri otti kantaa asiaan ensisijaisesti perustuslain 108 §:n 1 momentin asettamista lähtökohdista käsin, koska Asianajajaliitto ei kuulu niihin tahoihin, jolle oikeuskanslerin on mainitun lainkohdan 2 momentin mukaan pyydettäessä annettava lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä.

Apulaisoikeuskansleri totesi kannanotossaan, että lainsäätäjä on nimenomaisesti tarkoittanut, että tulliasioita tutkivat tullin omat tutkijat. Sen johdosta, että Asianajajaliitto oli viitannut erääseen vuodelta 1998 olevaan esitutkintapöytäkirjaan, jossa Tullihallituksen valtuuttama ylitarkastaja katsoi edustavansa Tullihallitusta veropetosoikeudenkäynneissä, viittasi apulaisoikeuskansleri erääseen tuoreeseen korkeimman oikeuden ratkaisuun (2001:66), jossa on katsottu ettei asianomistajana tullirikosasioissa ole Tullihallitus vaan Suomen Valtio. Apulaisoikeuskansleri piti aiheellisena, että Tullihallitus saattaa ratkaisusta ilmikäyvän periaatteen asianomaisen henkilöstönsä tietoon. Mainitussa tarkoituksessa apulaisoikeuskansleri lähetti jäljennöksen päätöksestään Tullihallitukselle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.