16.12.2002

Pysäköinninvalvoja - Pysäköintivirhemaksu - Vammaisen pysäköintilupa

Pysäköinninvalvojan menettely

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan kantelija oli pysäköinyt autonsa liikennemerkein osoitetulle pysäköintikieltoalueelle. Hänellä oli kuitenkin ollut autossa näkyvillä tieliikennelain 28 b §:n 1 momentissa tarkoitettu vammaisen pysäköintilupa. Vaikka pysäköinninvalvoja oli poistanut kantelijalta poliisin määräämän pysäköintivirhemaksun, oli hän kuitenkin antanut kantelijalle huomautuksen tehdyn pysäköintivirheen johdosta.

Tieliikennelain 28 b §:n ja tieliikenneasetuksen 53 §:n 3 momentin mukaan vammaisen pysäköintiluvan haltija on oikeutettu pysäköimään autonsa pysäköintikieltoalueelle. Apulaisoikeuskansleri totesi, että säännöksistä ei ole johdettavissa muita varauksia kuin että pysäköinnistä ei saa aiheutua ilmeistä haittaa. Jos tällaista haittaa todetaan, poliisi voi kehottaa siirtämään auton toiseen paikkaan. Asiakirjoista ei käynyt ilmi, että kantelijan pysäköinnistä olisi ollut ilmeistä haittaa. Asiakirjoista ei niin ikään ilmennyt, että kantelijaa olisi kehotettu siirtämään autoaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan ei voida katsoa syyllistyneen pysäköintivirheeseen, josta olisi ollut lain mukaan mahdollista määrätä pysäköintivirhemaksu tai tämän sijasta huomautus. Pysäköinninvalvojan menettely ei ollut perustunut lakiin. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tämän vuoksi pysäköinninvalvojan huomiota vammaisen pysäköintilupaa koskevien säännösten virheelliseen tulkintaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.