27.11.2002

Äänittäminen - Käräjäoikeus

Äänittämisen epäonnistuminen käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuden rikosasiassa vastaanottaman todistelun äänittäminen oli epäonnistunut. Selvityksen mukaan nauhoituksen epäonnistuminen ei ollut vaikuttanut asian ratkaisemiseen käräjäoikeudessa, koska tuomio oli julistettu heti pääkäsittelyn jälkeen. Hovioikeudessa oli toimitettu pääkäsittely, jossa oli kuultu todistajina myös käräjäoikeudessa jo kuultuja henkilöitä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että oikeudenkäymiskaaren 22 luvun 6 §:n sanamuodon mukaan äänittäminen on pääsäännön mukaan pakollinen todistelutarkoituksessa annetun lausuman tallentamiskeino. Muutoksenhakutuomioistuimen tulee hankkia äänite, jos se on muutoksenhakuasian käsittelyn kannalta tarpeellista. Tarpeellista äänitteen hankkiminen muutoksenhakemustuomioistuimessa kuunneltavaksi saattaa olla esimerkiksi silloin, kun muutoksenhakemuksessa väitetään, että suullinen todiste oli arvioitu väärin.

Äänittämisen keskeisenä tavoitteena on taata todistelun tallentaminen mahdollisimman luotettavasti muun muassa muutoksenhakutuomioistuinta varten. Äänitteestä on mahdollista saada parempi kuva asiassa esitetystä selvityksestä kuin kirjalliseen muotoon saatetusta lausumasta, sillä äänitteistä tulevat esiin myös käytetyt äänenpainot- ja vivahteet.

Äänityksen epäonnistuminen käräjäoikeudessa oli johtunut sanelulaitteen käyttöön liittyneestä teknisestä seikasta, jota ei ollut aikaisemmin havaittu. Selvityksen mukaan käräjäoikeus oli ryhtynyt toimenpiteisiin vastaavanlaisten tilanteiden estämiseksi ja nauhoittamisen onnistumisen turvaamiseksi. Tämän vuoksi asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota äänittämisen tärkeyteen sekä siihen, että käräjäoikeuden tuli mahdollisuuksien mukaan myös varmistua äänittämisen onnistumisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.