10.09.2001

Asiakirja - Julkisuus - Viivästyminen

Viivästyminen palautetun asian käsittelyssä sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Oikeuskansleri on huomauttanut kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja sen alaiselle viranhaltijalle käsittelyn viivästymisestä asiakirjan nähtäväksi saamista koskevassa lääninoikeuden palauttamassa asiassa. Viivästyminen oli johtunut siitä, että asia oli vaikeaselkoinen eikä pyydettyä oikeudellista toimintaohjetta ollut ajoissa saatu. Viranomaisen olisi tästä huolimatta ollut ratkaistava asia perustuslain oikeusturvaa koskevan 21 §:n mukaan ilman aiheetonta viivytystä. Asiakirjan saamista koskevaan pyyntöön on annettava ratkaisu ja tehtävä päätös, jotta tiedon pyytäjä voi kielteisessä tapauksessa saattaa asian valitusviranomaisen käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.