26.04.2001

Asiakirjan julkisuus - Neuvontavelvollisuus - Kansalaiskirje

Tiedon antaminen julkisesta asiakirjasta

Kantelija oli kirjallisesti pyytänyt kaupungin hallintojohtajalta useamman kerran jäljennöstä kaupungin johtosäännön osasta, josta kävi ilmi hallintojohtajan tehtävät. Asiakirjoja ei ollut toimitettu kantelijalle, häntä ei ollut neuvottu täsmentämään pyyntöään eikä hänelle ollut muutoinkaan vastattu.

Selvityksessään hallintojohtaja oli osittain vedonnut siihen, ettei ollut olemassa johtosääntöä, josta hänen tehtäväkenttänsä kävisi ilmi siten kuin kantelija oli edellyttänyt, mutta hän oli kuitenkin yrittänyt soittaa kantelijalle selostaakseen tehtäviään. Selvityksen liitteeksi oli toimitettu kaupunginkanslian johtosääntö muutamin muutoksin, joista hallintojohtajan tehtävät kävivät ilmi. Jäljennökset asiakirjoista oli toimitettu kantelijalle oikeuskanslerinvirastosta vastinepyynnön yhteydessä.

Hallintojohtajan huomiota kiinnitetty asiakirjain julkisuutta koskevien ja hallintomenettelylain säännösten noudattamiseen. Hyvään hallintoon kuuluu vastata kohtuullisessa ajassa kirjallisesti kansalaiselta tulleeseen viranhoitoa koskevaan kirjeeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.