29.11.2000

Laamannin menettely - Tuomiossa olevan virheen korjaaminen - Kirjoitus - tai laskuvirhe

Laamannin menettely tuomiossa olevan virheen korjaamisessa

Laamanni oli oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 10 §:n nojalla jälkikäteen korjannut käräjäoikeuden velkomusasiassa antamaa tuomiota niin, että vastaaja oli velvoitettu maksamaan kantajan vaatimat saatavat myös henkilökohtaisesti, vaikka hänet oli tuomion mukaan alunperin velvoitettu suorittamaan nuo saatavat tilojen arvolla.

Korkein oikeus oli asiassa antamassaan tuomiossa todennut, että virheen korjaaminen sanotulla tavalla oli muuttanut käräjäoikeuden antaman tuomion sisällöltään toiseksi. Suoritusvelvollisuuden tuomitsemisessa tapahtunut virhe ei ollut laadultaan sellainen oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin rinnastettava selvä virhe, joka on sanotun lainkohdan nojalla korjattavissa. Laamanni oli siten tehdessään korjauksen menetellyt virheellisesti.

Laamannin menettelyä vastaajan tekemän rikosilmoituksen ja suoritetun esitutkinnan perusteella arvioidessaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että kysymys siitä, minkälaista virhettä voidaan pitää oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla kirjoitus- tai laskuvirheenä korjattavana virheenä, on jossakin määrin tulkinnanvarainen. Myös oikeuskäytäntö asiassa on ollut epäyhtenäinen. Puheena olevassa asiassa hovioikeus ei ole tuomiossaan, käräjäoikeuden tuomion pääasiaratkaisun osalta hyväksyessään, millään tavalla puuttunut laamannin menettelyyn tai pitänyt sitä virheellisenä, vaan vasta korkein oikeus on ollut asiassa toisella kannalla. Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan katsonut, ettei laamannin menettely antanut aihetta muuhun toimenpiteeseen kuin että korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevä kannanotto saatetaan arvosteluna laamannin tietoon.

Oikeudenkäymiskaari 24 luku 10 § (165/1998) 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.