24.11.2000

Poliisi - Pidätetty - Sisäasiainministeriön määräykset

Pidätettyjen käsittelyohjeet

Sisäasiainministeriö oli 11.2.1985 antanut pidätettyjen käsittelyohjeet, jotka oli kumottu 21.12.1990 viranomaisia koskevan normiuudistuksen yhteydessä. Ohjeet ovat 1.1.1991 lähtien olleet voimassa suosituksina. Pakkokeinolain 1 luvun 28 §:ään on 17.2.1995 lisätty 2 momentti, jonka mukaan sisäasiainministeriö saa antaa määräyksiä pidätetyn ja kiinniotetun kohtelusta poliisin tiloissa. Kyseisestä säännöksestä huolimatta sisäasiainministeriö ei ole antanut asiasta uusia määräyksiä. Saadun selvityksen mukaan sisäasiainministeriön poliisiosastolla on parhaillaan valmisteilla poliisin tiloissa säilytettäviä henkilöitä koskevan lainsäädännön ja siihen liittyvän hallintonormiston kehittäminen.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on todettu, että koska pidätettyjen käsittelyohjeet sisältävät keskeisiä näkökohtia pidätettyjen ja kiinniotettujen kohtelusta ja oikeusturvasta, niiden ja muun asiaan liittyvän normiston nykyaikaistaminen ja saattaminen oikealle säädöstasolle kiireellisesti on tarpeen. Tämän vuoksi jäljennös päätöksestä on lähetetty sisäasiainministeriölle tiedoksi otettavaksi huomioon poliisin tiloissa säilytettäviä henkilöitä koskevan sääntelyn kehittämisessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.