15.11.2000

Asian puutteellinen selvittäminen - Lainhuutoasian käsitteleminen

Lainhuutokuulutuksen antaminen ja lainhuudon myöntäminen

Kuulutuslainhuudon hakija oli toimittanut käräjäoikeuteen verotoimiston todistuksen kiinteistön verotuksesta, joukon perukirjoja ja virkatodistuksia sekä kopion veroilmoituksesta kiinteistön verotuksen osalta. Hakijalle oli käräjäoikeuden kahden notaarin toimesta annettu ensin lainhuutokuulutus ja sittemmin kuulutuksen mukainen lainhuuto.

Verotustodistuksen ja kahden perukirjan perusteella hakijaa voitiin pitää kiinteistön omistajana. Muissa hakemukseen liitetyissä asiakirjoissa oli kuitenkin verotustodistukseen ja omistusoikeutta puoltaviin asiakirjoihin nähden ristiriitaisia tietoja, joitten perusteella omistusoikeutta voitiin pitää kyseenalaisena. Lainhuutokuulutusta koskevan hakemuksen käsitelleen notaarin olisi tullut havaita asiakirjoihin sisältyvät ristiriitaisuudet ja pyytää hakijalta lisäselvityksiä asiassa. Samoin lainhuudon myöntänyt notaari olisi lainhuutokuulutuksen asiakirjoihin tutustuessaan voinut havaita ristiriitaisuudet ja pyytää lisäselvityksiä lainhuudon myöntämistä varten.

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt sekä lainhuutokuulutuksen antaneen että kuulutuslainhoidon myöntäneen virkamiehen huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen käsiteltävien asioitten asiakirjoihin perehdyttäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.