22.01.1998

Aluevaihtosopimus - Kunnallisvalitusten vaikutus - Neuvottelupyyntöön vastaaminen

Valtion ja kaupungin välinen aluevaihtosopimus

Valtio/puolustusministeriö ja Oulun kaupunki olivat neuvotelleet aluevaihtosopimuksen, joka liittyi Oulun varuskunnan lakkauttamiseen. Sopimuksen hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä oli valitettu. Myös eräät maanomistajat olivat esittäneet puolustusministeriön kiinteistöjohtajalle neuvotteluja aikaisemmin omistamiensa alueiden palauttamisesta takaisin.

Oikeuskansleri on todennut, että valtion kannalta olennaista on se, tuleeko kaupunginvaltuuston päätös lainvoimaiseksi ja kaupunkia sitovaksi. Jos kaupunginvaltuuston päätös kumottaisiin lainvastaisena, se merkitsisi sitä, että esillä ollut sopimusjärjestely on harkittava uudelleen.

Oikeuskansleri on ilmaissut käsityksenään, että puolustusministeriön harkintaan jää, millaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin se katsoo olevan aihetta ryhtyä aluevaihdon osalta kunnallisvalitusten johdosta. Jos asia halutaan saattaa valtioneuvoston käsiteltäväksi odottamatta valitusten ratkaisemista, valitukset ja toimenpiteet tulee ottaa asianmukaisesti huomioon esityslistan laatimisessa. Asianomaisten maanomistajien neuvottelupyynnön käsittelemisen osalta oikeuskansleri on lisäksi käsityksenään lausunut, että neuvottelupyyntöön olisi väärinkäsitysten syntymisen estämiseksi ollut suotavaa vastata myös kirjallisesti kertomalla asioiden käsittelyjärjestyksestä ja ministeriön kielteisestä kannasta neuvottelujen aloittamisen tuossa vaiheessa, kun neuvottelut kaupungin kanssa olivat kesken.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.