27.02.1998

Vanhojen metsien suojelu - Valtioneuvoston periaatepäätös - Ympäristöministeriö - Ympäristökeskus

Havaintoja vanhojen metsien suojeluohjelman valmistelusta ja toteuttamisesta

Vanhojen metsien suojeluasian valmistelua koskevaa kanteluasiaa käsiteltäessä ilmeni, että silloinen lääninhallitus ei ollut noudattanut ympäristöministeriön kehotusta kuulla asianomaisia maanomistajia suojelutyöryhmän ehdotuksesta. Ympäristökeskus ei ollut kuullut asianomaista maanomistajaa myöskään ehdotukseen tehdyn lisäyksen johdosta. Ympäristökeskus ei ollut noudattanut ympäristöministeriön kehotusta saattaa valtioneuvoston sittemmin asiassa tekemä periaatepäätös asianomaisten maanomistajien tiedoksi. Ympäristökeskusta on vastaisen varalle huomautettu menettelyn virheellisyydestä.

Edellä lausutun johdosta ympäristöministeriölle on esitetty alaistensa viranomaisten menettelyn valvonnan tehostamisen tarpeellisuutta. Lisäksi ministeriön huomiota on kiinnitetty suojeluohjelman valituskelpoisuuteen ja siitä aiheutuvien asianmukaisten tiedoksiantotoimenpiteiden puutteellisuuteen. Myös toimenpidekieltoasiassa tehdyn valituksen käsittelystä tehdyt havainnot on saatettu ministeriön tietoon, samoin kuin maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen huomioon ottaminen suojeluohjelmaa valmisteltaessa.

Ympäristökeskuksen tietoon on saatettu käsitys suojeluohjelman valmistelusta ilmoittamisessa noudatetun järjestyksen epäonnistuneesta valinnasta, kun valmistelusta oli ilmoitettu kolmannelle taholle ennen maanomistajaa, ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen huomioon ottamisesta suojeluohjelmaa valmisteltaessa. Ympäristökeskuksen ylitarkastajan huomiota on kiinnitetty esteellisyyssääntöjen tarkkaan harkintaan ja noudattamiseen.

Valtioneuvoston periaatepäätöstä ja sen käyttämisessä huomioon otettavia näkökohtia on käsitelty tarkemmin erikseen kohdassa 2.4.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.