26.02.1998

Käsittelyn viivästyminen - Lausunnon pyytäminen - Lausunnon antaminen

Asian käsittelyn viivästyminen

Kahden yhdistyksen rekisteröintiä koskevat hakemukset olivat saapuneet patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 25.1.1994. Yhdistysten säännöt oli lähetetty ulkoasianministeriölle lausunnolle 10.8.1994 ja 15.8.1994. Ulkoasiainministeriö oli antanut lausuntonsa vasta 27.1.1998.

Asiakirjojen mukaan yhdistysrekisteri ei ollut asettanut ulkoasiainministeriön lausuntopyynnölle määräaikaa. Yhdistysrekisteri ei myöskään ollut tiedustellut asian viipymistä ulkoasiainministeriössä. Osittain tästä syystä rekisteröintihakemusten käsittelyaika oli viivästynyt. Käsittelyaika, yli neljä vuotta, oli huomattavan pitkä. Apulaisoikeuskanslerin varamies kiinnitti vastaisen varalle yhdistysrekisterin huomiota oikeaan menettelytapaan lausunnon hankkimisessa sekä saattoi yhdistysrekisterin tietoon käsityksensä asioiden käsittelemisestä riittävällä joutuisuudella.

Hyvän hallintotavan mukaista on, että viranomainen esittää siltä lausuntoa pyytäneelle toiselle viranomaiselle kantansa myös siitä, että varsinaista lausuntoa ei asiasta ole tarpeellista antaa. Ulkoasiainministeriö ei ollut antanut pyydettyä lausuntoa, koska huomauttamista yhdistysten sääntöihin ei ollut, eikä myöskään ilmoittanut, että lausuntoa ei anneta. Ulkoasiainministeriön menettelystä oli osaltaan aiheutunut rekisteröintiä koskevien hakemusten käsittelyn viivästyminen. Ulkoasiainministeriön menettely asiassa ei apulaisoikeuskanslerin varamiehen mielestä ollut hyvän hallintotavan mukainen. Tämän vuoksi ulkoasianministeriön huomiota kiinnitettiin oikeaan menettelytapaan tämänkaltaisessa asiassa.

HM 16 § (696/1995)
HallintomenettelyL (589/1982) 12 § 2 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.