28.01.1998

Perusoikeus - Ikä - Psykoterapeutti

Psykoterapeutin ikään perustuvasta rajoituksesta

Kansaneläkelaitoksen tekemän päätöksen mukaan se ei enää Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa kuntoutustoiminnassaan osta kuntoutuspalveluja yli 65-vuotiailta psykoterapeuteilta.

Apulaisoikeuskansleri on todennut viitaten sosiaali- ja terveysminiteriön asiasta antamaan lausuntoon, että keskeisellä sijalla palvelujen tuottajia, kuntouttajia, valittaessa tulee olla terapeutin pätevyys, ammattitaito ja yhteistyökyky ja että lääketieteellisesti ja kuntoutuksen näkökulmasta asiaa arvioiden Kansaneläkelaitoksen taholta ei oltu esitetty riittäviä perusteita sille, että terapeutin ikää voitaisiin käyttää poissulkevana valintaperusteena kuntouttajien valinnassa.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan Kansaneläkelaitoksen päätös ei ollut sopusoinnussa Suomen Hallitusmuodon 5 §:n syrjintäkieltosäännöksen kanssa. Koska kuitenkin Kansaneläkelaitoksella on lakisääteinen oikeus päättää, mistä se hankkii kuntoutuspalvelut kuntoutustoimintaansa varten, asia ei antanut aihetta muuhun kuin että apulaisoikeuskansleri on saattanut käsityksensä Kansaneläkelaitoksen tietoon.

L Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 3, 4 §
A Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 7 §
HM 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.