02.01.1998

Perusoikeudet - Maatalous - Hallintomenettely

Menettely maidon lisäkiintiöitä ym. koskevien hakemusten käsittelyssä

Kantelijoiden hakemukseen maidon lisäkiintiöiden saamiseksi oli annettu hylkäävä päätös lähes kahden vuoden käsittelyajan jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa todettiin, että käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä. Lisäksi hylkäävä päätös oli perusteltu puutteellisesti siten, että kaikkia ratkaisuun vaikuttaneita seikkoja ja niille annettua oikeudellista merkitystä ei ollut mainittu päätöksen perusteluissa.

Kantelijoiden hakemus emolehmäpalkkiokiintiön vahvistamiseksi oli myös hylätty maaseutuelinkeinopiirissä. Kantelijoiden valituksen johdosta maaseutuelinkeinojen valituslautakunta oli palauttanut asian maaseutuelinkeinopiiriin uudelleen käsiteltäväksi. Asiaa ei ollut ratkaistu yli vuosi palautuspäätöksen tekemisen jälkeen. Maaseutuelinkeinopiirin päätös emolehmäpalkkiokiintiötä koskevan hakemuksen hylkäämisestä oli myös perusteltu puutteellisesti, mihin seikkaan maaseutuelinkeinojen valituslautakuntakin oli kiinnittänyt huomiota. Yli vuoden pituista käsittelyaikaa palautuspäätöksen tekemisestä oli pidettävä kohtuuttoman pitkänä.

Maaseutuelinkeinopiirit ovat 1.7.1997 alkaen työvoima- ja elinkeinokeskusten maatalousosastoja. Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan kiinnittänyt työvoima- ja elinkeinokeskuksen maatalousosaston huomiota asioiden käsittelyn edellyttämään joutuisuuteen ja siihen, että päätökset oli perusteltava hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla.

HM 16 §
HallintomenettelyL 24 § 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.