15.01.1998

Maksuton oikeudenkäynti - Päätöksen laatimisessa vaadittava huolellisuus

Maksutonta oikeudenkäyntiä koskenut pyyntö tuomion purkamista koskevan asian yhteydessä

Kantelukirjoituksessa oli ollut muun ohella kysymys siitä, että korkeimmalta oikeudelta oli haettu lainvoiman saaneen tuomion purkamista. Purkuhakemuksessa oli pyydetty myös maksutonta oikeudenkäyntiä ja oikeudenkäyntiavustajan määräämistä. Sen liitteenä oli ollut hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi sekä vakuutus hakijan varallisuudesta ja elatusvelvollisuudesta. Korkeimman oikeuden päätöksessä, jolla oli purkuhakemus hylätty, ei ollut lausuttu mitään maksuttoman oikeudenkäynnin pyynnöstä.

Korkeimman oikeuden jaoston huomiota on kiinnitetty siihen, että sen päätös ei ollut asianmukainen siltä osin kuin siinä oli jäänyt käsittelemättä maksutonta oikeudenkäyntiä koskenut pyyntö. Korkein oikeus on sittemmin apulaisoikeuskanslerin tekemän selvityspyynnön johdosta myöntänyt hakijalle maksuttoman oikeudenkäynnin taannehtivasti sekä määrännyt oikeudenkäyntiavustajan ja avustajalle maksettavan palkkiota.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.