01.10.1996

Esitutkinnan asianmukaisuus - Uusi syyteharkinta - Nimismiehen rooli

Esitutkinnan asianmukaisuus

Työttömyyspäivärahaan liittyvää väärennystä koskevan asian esitutkinnassa oli kuultu asianomistajaa, rikoksesta epäiltyä ja todistajaa. Asianomistaja oli rikosilmoituksessaan mm. kertonut asuneensa Yhdysvalloissa 12.9.1992 - 16.1.1993 ja pyytänyt tutkimaan kaikki lähtönsä jälkeen Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon jätetyt häntä koskevat asiakirjat.

Apulaisoikeuskanslerin varamies lausunut käsityksenään, että esitutkinnan aikana olisi ollut asianmukaista tarkistaa asianomistajan asuinpaikkatieto ja hankkia selvitys hänen työttömyydestään, sen kestosta ja muista mahdollisesti asiaan vaikuttavista Kelan tai työvoimahallinnon hallussa olevista häntä koskevista asiakirjoista. Olisi myös tullut harkita kriminaaliteknisen käsialatutkimuksen suorittamista. Nimismies piirin poliisitoimen johtajana ja virallisena syyttäjänä on viime kädessä ollut vastuussa riittävän esitutkinnan suorituttamisesta ennen syyteharkintaansa.

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto on sittemmin tehnyt rikosilmoituksen työttömyyspäivärahaa koskevasta väärinkäyttöasiasta. Kysymys on pääosin samasta asiakokonaisuudesta kuin mitä väärennyksestä tehty rikosilmoitus oli koskenut. Jos uudessa esitutkinnassa ilmenee jotain sellaista, jonka mukaan nimismiehen päätös syyttämättä jättämisestä on perustunut olennaisesti puutteellisiin tietoihin, hänellä on mahdollisuus harkita asiaa uudelleen.

A rikoslain voimaanpanemisesta 15 d § (301/90)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.