24.09.1996

Asiakirjajulkisuus - Huoltosuunnitelma - Huostaanotto

Asiakirjajulkisuuslain ja lastensuojelulain säännösten soveltamisesta

Perusturvalautakunnan huomiota kiinnitetty asiakirjajulkisuuslain asianmukaiseen noudattamiseen. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa katsonut, että vaikka asianosaiset olivat saaneet lasten huostaanottoasian valitusmenettelyn loppuvaiheessa käyttöönsä kaiken asian kannalta tarpeellisen asiakirja-aineiston, tämä ei poistanut sosiaaliviranomaisten menettelyssä alunperin ollutta virheellisyyttä. Asianosaiset eivät toistuvista pyynnöistään huolimatta olleet saaneet huostaanottoasian alkuvaiheessa kaikkia pyytämiään asiakirjoja eikä heille toisaalta myöskään oltu annettu kielteisestä kannasta valituskelpoista päätöstä.

Ratkaisussa on kiinnitetty huomiota myös huoltosuunnitelmien laatimiseen säännösten edellyttämällä tavalla. Ratkaisun mukaan huostaanottopäätöskaavakkeelle tehtyä huoltosuunnitelmaa ei voida pitää riittävänä eikä säännösten vaatimukset täyttävänä.

HM 10 § ja 16 §
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 6,7,8 ja 19 §
LastensuojeluL 11 §
LastensuojeluA 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.