16.09.1996

Metsäkeskusten johtokuntien nimittäminen - Yhdistymisvapaus

Alueellisten metsäkeskusten johtokuntien jäsenten nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö oli jättänyt nimittämättä alueellisten metsäkeskusten johtokuntien jäseniksi sellaiset metsänomistajajärjestöjen ehdottamat henkilöt, jotka kuuluivat metsäkeskusten valvonnan alaisten metsänhoitoyhdistysten hallituksiin tai toimivat tällaisten yhdistysten toiminnanjohtajina.

Kantelun mukaan maa- ja metsätalousministeriö oli menetellyt hallitusmuodossa perusoikeutena turvatun yhdistymisvapauden vastaisesti ja tulkinnut asetusta väärin. Asetuksen säännös, johon kielto perustui, oli niin ikään kantelijoiden mielestä lainvastainen.

Oikeuskansleri on katsonut ratkaisussaan, ettei asetuksen säännös (4 §:n 2 mom, 93/96) yksilöinyt siinä tarkoitettuja kelpoisuustilanteita, vaan oli ilmaisutavaltaan yleinen. Se ei estänyt ihmisiä kuulumasta yhdistyksiin, kuten metsänhoitoyhdistyksiin, ja toimimasta niissä. Säännös oli valvontakorosteinen. Asianomaisen kannalta kysymys oli valintatilanteesta. Hän saattoi itse päättää, halusiko kuulua yhdistyksen hallituksen toimielimiin tai metsäkeskuksen johtokuntaan. Säännös ei siten ollut lainvastainen.

Molempien edellä mainittujen tehtävien yht'aikainen hoitaminen oli ristiriidassa keskenään. Hallintojärjestelmiä rakennettaessa ei ole katsottu voitavan hyväksyä, että valvontatehtäviä suorittava virkamies olisi samanaikaisesti valvottavan johdossa. Muutoin valvontatoiminnan asianmukaisuus ei olisi julkisuuden kannalta uskottavaa.

Ministeriön omaksuma säännöksen tulkinta ei ollut perusoikeussäännöksen vastaista, vaan rakentui hyvän hallinnon ja hallintotoiminnan puolueettomuuden turvaamisen ajatukselle. Myöskään sanotun tulkinnan toteuttamiseen tähtäävä hallintomenettely ei ollut lainvastainen.

HM 10 a § ja A metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta (93/96) 4 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.