31.08.1994

Poliisin menettely - Alustava tutkinta - Kuulusteltavan asema tutkinnassa

Henkilön kuulusteleminen todistajan asemassa

Sanomalehden yleisön osastossa julkaistussa, nimimerkillä varustetussa kirjoituksessa oli esitetty väitteitä siitä, että eräät kunnan virka- ja luottamusmiehet olisivat menetelleet lainvastaisella tavalla kunnan jätevedenpuhdistamon suunnittelua koskevassa asiassa. Sen vuoksi poliisitarkastaja oli keskusrikospoliisin aluetoimistolle osoittamassaan tiedustelu- ja mahdollisesti tutkintamääräykseksi otsikoidussa kirjeessään kehottanut aluetoimistoa tutkimaan, oliko kyseessä rikos, ja mikäli kyseessä oli virallisen syytteen alainen rikos, suorittamaan asiassa tutkinnan.

Keskusrikospoliisin aluetoimisto oli asiassa suorittanut tiedusteluluonteisen tutkinnan sen selvittämiseksi, oliko sanottujen virka- ja luottamusmiesten toimiin liittynyt lehtikirjoituksessa väitettyä mahdollisesti rikokseksi katsottavaa menettelyä. Tutkinnassa oli keskitytty lähinnä virkavirhe-epäilyihin ja mahdolliseen lahjoman vastaanottamiseen. Tutkinta oli suoritettu siten, että kaikkia noita virka- ja luottamusmiehiä oli kuulusteltu todistajan asemassa. Tutkinnassa laadittu pöytäkirja oli toimitettu poliisitarkastajalle, joka oli sittemmin katsonut, että tutkinnan perusteella ei ollut ilmennyt syytä epäillä rikosta tapahtuneeksi.

Asian johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että esitutkintalain säännöksistä ilmenee, että kuulusteltavan aseman oikea määrittäminen on niitä esitutkinnan keskeisiä oikeusperiaatteita, jotka on asianmukaisella tavalla otettava huomioon esitutkinnan kaikissa vaiheissa, siis myös alustavissa puhutteluissa tai tiedusteluluonteisissa kuulustelutilanteissa. Kuulusteltavan aseman oikea määrittäminen saattaa käytännössä kuitenkin tuottaa vaikeuksia tapauksissa, joissa tutkinnan lähtökohtana on sen selvittäminen, voidaanko ylipäätään katsoa jonkun henkilön menetelleen lainvastaisesti. Poliisin käytettävissä olevien keinojen osalta ei kuitenkaan voida pitää asianmukaisena, että henkilöä tämänkaltaisessa tilanteessa, jossa mitä ilmeisimmin on kysymys juuri tuon henkilön lainvastaiseksi väitetyn menettelyn alustavasta tutkinnasta, kuulustellaan nimenomaisesti todistajana tai muussa sellaisessa asemassa, jossa hänet samalla saatetaan sanktioidun totuudessapysymisvelvollisuuden alaiseksi.

EsitutkintaL 9 §
EsitutkintaL 26 §
EsitutkintaL 27 § 1 mom
EsitutkintaL 38 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.