23.08.1994

Virantäyttö - Esittelymuistio - Yhdenvertaisuus

Huomautus ministeriön virkamiehille menettelystä virantäytön yhteydessä

Valtioneuvoston 6.5.1993 tekemä päätös lääkelaitoksen sopimuspalkkaisen ylijohtajan viran täyttämisestä yhdeksi vuodeksi oli perustunut sosiaali- ja terveysministeriössä laadittuihin esittelymuistioon ja siihen liittyvään yhdistelmään virkaan ilmoittautuneiden ansioista.

Kantelun tehneiden kahden virkaan ilmoittautuneen ansiot oli huomioon ottaen viran kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät tuotu muistiossa ja yhdistelmässä esiin puutteellisesti ja osittain virheellisesti. Muun ohella heidän lääkealan akateemiset pätevyytensä oli jätetty mainitsematta ja kansainväliset suhteet, luottamustoimet ja julkaisutoiminta oli jätetty vain tieteellistä tutkimustyötä koskevan maininnan varaan. Muistion ja yhdistelmän laadinnassa oli muutoinkin noudatettu virheellisiä periaatteita.

Keskinäisen vertailun yhteydessä oli virkaan nimitetyn kohdalla viitattu lääkealaan liittyviin luottamustehtäviin, vaikka muistiosta tai yhdistelmästä ei ilmennyt, mitä nämä olivat. Toisen kantelijan useiden vuosien pituista johtamiskokemusta ei ollut tuotu esiin muihin ilmoittautuneisiin, mm. virkaan nimitettyyn verrattuna tasapuolisesti. Muistiossa ja yhdistelmässä olleet puutteellisuudet ja virheellisyydet olivat sellaisia, että suoritettu vertailu ei ollut voinut tapahtua ilmoittautuneiden kesken yhdenvertaisen kohtelun periaatteen pohjalta.

Virantäytön esittelystä vastuussa olleille kolmelle ministeriön virkamiehelle annettu huomautus. Heistä kahden huomiota kiinnitetty lisäksi epäasianmukaiseen menettelyyn lausunnon antamisessa tasa-arvovaltuutetulle.

L lääkelaitoksesta 2 §
A lääkelaitoksesta 2 §
A lääkelaitoksesta 11 §
Hallitusmuoto 86 §
Valtioneuvoston ohjesääntö 49 §
HallintomenettelyL 17 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.