16.08.1994

Rangaistusvaatimus

Apulaisoikeuskanslerin kirje liikkuvan poliisin päällikölle

Kuluvan vuoden alussa voimaantulleella rangaistusmääräyslailla (692/93) on rangaistusmääräysten antaminen siirtynyt tuomioistuimilta syyttäjille. Huomattava osa rangaistusmääräyksin ratkaistavista asioista perustuu liikkuvan poliisin liikennevalvonnan yhteydessä antamiin rangaistusvaatimuksiin. Lain voimaantulon myötä on rangaistusvaatimuslomakkeita muutettu muun muassa siten, että uusissa lomakkeissa on kohta, johon tulee merkitä rangaistusvaatimuksen viimeinen vastustamispäivä.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnan nojalla toteutetuissa rangaistusmääräysten tarkastuksissa on havaittu, että rangaistusmääräysten yleisen virhetyypin muodostavat puutteellisesti ja virheellisesti täytetyt rangaistusvaatimuslomakkeet . Erityisesti rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoa, vastustamisilmoitusten vastaanottavaa viranomaista sekä viimeistä vastustamispäivää koskevissa merkinnöissä on havaittu runsaasti puutteita ja virheitä. Virheellisyyksistä aiheutuu runsaasti ylimääräistä työtä rangaistusmääräyksiä antaville syyttäjille sekä rangaistusvaatimuksia tiedoksiantaville poliiseille.

Tässä yhteydessä on syytä tähdentää, että rangaistusvaatimuksen viimeinen vastustamispäivä merkitään lomakkeeseen säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/30) säännöksiä noudattaen. Jos vastustamisajan suhteen on epätietoisuutta, hankaloittaa se asian myöhempiä käsittelyvaiheita.

Saatan edellä kerrotut havaintoni tietoonne liikkuvan poliisin rangaistusvaatimuksia laativan ja tiedoksiantavan henkilöstön huomion kiinnittämiseksi rangaistusvaatimusten huolelliseen täyttämiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.