09.08.1994

Pöytäkirjan toimittaminen

Pöytäkirjanotteen toimittamisesta tyytymättömyyttä ilmoittaneelle asianosaiselle

Raastuvanoikeuden kansliasta oli toimitettu pöytäkirjanotteet yleisen käytännön mukaisesti vastaajan asiamiehelle, vaikka tyytymättömyyttä päätökseen ilmoittanut vastaaja oli peruuttanut asiamiehen toimeksiannon ennen asian viimeistä käsittelykertaa raastuvanoikeudessa. Postitse lähetettyyn tyytymättömyyden ilmoitukseen oli merkitty toimituskirjan vastaanottajaksi vastaaja itse ja osoitteeksi hänen osoitteensa. Asianosaisella, joka on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon, on katsottava olevan oikeudenkäymiskaaren nyt voimassa olevan 24 luvun 4 a §:n 3 momentin (1064/91) mukaan oikeus saada pöytäkirjanotteet valitusta varten.

Asiaa käsiteltäessä raastuvanoikeuden pöytäkirjanpitäjänä toimineen oikeusneuvosmiehen sekä asianomaisen toimistosihteerin huomiota kiinnitetty siihen, että jos toimituskirjan lähettämisessä joko asianosaiselle tai hänen asiamiehelleen ilmenee epäselvyyttä, asiassa tulee pyrkiä hankkimaan tarpeelliset tiedot sen varmistamiseksi, että toimituskirja lähetetään oikealle vastaanottajalle. Kantelijalle myönnettiin sittemmin uusi määräaika valituksen tekemiselle hovioikeuteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.