01.08.1994

Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus - Rikosilmoitus - Esitutkinnan aloittaminen

Poliisin oikeudesta olla aloittamatta esitutkintaa

Rikoskomisario ja apulaispoliisitarkastaja eivät olleet ylittäneet heille kuuluvan harkintavallan rajoja tai menetelleet muutenkaan virheellisesti päättäessään, ettei esitutkintaa aloitettu poliisin toimittamien alustavien selvitysten jälkeen. Kunnallisvaalien toimittamisesta tehdyt rikosilmoitukset olivat koskeneet sellaista rikostutkinnan kannalta epätavallista menettelyä, että poliisilla oli ollut perusteltua aihetta ryhtyä alustaviin toimenpiteisiin todellisen tapahtumainkulun ja sitä mahdollisesti vastaavien rangaistussäännösten selvittämiseksi ennen esitutkinnan aloittamista. Näiden alustavien toimenpiteiden tarkoituksena oli ollut selvittää, oliko asiassa syytä epäillä rikosta tehdyksi ja oliko esitutkinta toimitettava. Poliisi oli käsitellyt tutkimuspyynnöt joutuisasti ja tarpeellisessa laajuudessa sekä antanut niihin perustellut vastaukset.

Poliisin tehtävä on rikosilmoituksen vastaanotettuaan selvittää, onko olemassa sellainen rangaistussäännös, joka voi tulla sovellettavaksi rikosilmoituksessa tarkoitettua tekoa arvioitaessa. Lisäksi poliisin tehtävä on selvittää, vastaako rikosilmoituksessa esitetty teonkuvaus todellista tapahtumien kulkua. Jos on riidatonta, että tosiseikat eivät täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä, ei asia anna aihetta poliisin taholta enempiin toimenpiteisiin. Tämä saattaa käydä ilmi jo rikosilmoituksen perusteella tai rikosilmoituksen johdosta suoritettujen alustavien puhuttelujen perusteella. Tällöin poliisi ei esitutkintalain 2 §:n säännöksen perusteella ole velvollinen toimittamaan rikosilmoituksen johdosta esitutkintaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.