21.12.1992

Poliisi - Virkamerkki

Käsitys poliisin virkamerkin esittämistä koskevista periaatteista

Poliisimiesten tietoon saatettu oikeuskanslerin käsitys siitä, milloin virkamerkin esittämiseen on katsottava olevan poliisiasetuksen 64 §:ssä mainittu tarve. Poliisimiehet olivat virkapukuunsa vedoten kieltäytyneet esittämästä virkamerkkejään virkatoimen kohteena olleille henkilöille näiden pyynnöistä huolimatta.

Virkamerkin esittämisen ensisijaisena tarkoituksena on osoittaa, että asianomainen on oikeutettu käyttämään poliisivaltuuksia. Virkamerkin virka-asemaa koskevien merkintöjen perusteella voidaan myös todeta, kuinka laajojen pakkokeinojen käyttämisestä poliisimies voi päättää. Toisaalta virkamerkillä poliisimies voi osoittaa myös henkilötietonsa ja sen yksikön, minkä palveluksessa hän on.

Hyvän poliisitoiminnan kannalta on pidettävä asianmukaisena, että virkatoimen kohteena oleva kansalainen niin halutessaan saa tietoonsa myös viimeksi mainitut tiedot, jotka poliisimies voi osoittaa virkamerkillään. Tämän mukaisesti sellaisen virkatoimen kohteena olevan kansalaisen, joka ei poliisimiestä tunne, esittämän pyynnön on pääsääntöisesti katsottava muodostavan poliisiasetuksen 64 §:ssä mainitun tarpeen virkamerkin esittämiselle, vaikka poliisimiehen toimivallasta ei olisikaan epäilystä.

Käytännön poliisitoiminnassa esiintyy luonnollisesti tilanteita, joissa virkamerkkiä ei esimerkiksi tilanteen nopean etenemisen tai muun virkatehtävän laadusta johtuvan erityisen syyn vuoksi voida heti esittää. Vastaavasti virkatoimen kohteena olevien henkilöiden monilukuisuudesta voi johtua, ettei virkamerkkiä voida käytännössä heti esittää jokaiselle virkatoimen kohteena olevalle henkilölle. Tällaisissa tapauksissa virkamerkki on esitettävä sitä pyytävälle sitten, kun se virkatoimen asianmukaista suorittamista haittaamatta voi tapahtua.

PoliisiA 64 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.