11.12.1992

Korkeakoulun päätöksenteko - Työllistämisvelvollisuus - Työllistämisilmoitus

Työnantajan huomion kiinnittäminen asianmukaiseen menettelyyn velvoitetyöllistettyjen työllistämistä koskevien asioiden hoitamisessa

Yliopiston alaisen kääntäjänkoulutuslaitoksen johtaja ja laitosneuvosto olivat tehneet kielteisen päätöksen laitoksessa aiemmin työskennelleen henkilön uudelleen työllistämisestä aikaisemman työjakson aikana saatujen kielteisten kokemusten perusteella. Laitoksen kanta oli saatettu työvoimatoimiston tietoon. Laitoksen venäjän kielen osaston vs. johtaja oli kuitenkin päätöksistä huolimatta ryhtynyt toimiin kyseisen henkilön velvoitetyöllistämiseksi ja hän oli työnantajan edustajana esiintyen allekirjoittanut työllisyysasetuksen 24 §:n mukaisen työllistämisilmoituksen. Sen ja työvoimatoimiston työhönosoituspäätöksen perusteella työnantajalle oli syntynyt työllisyyslain mukainen velvollisuus järjestää työpaikka ilmoituksessa mainitulle henkilölle kuuden kuukauden ajaksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksessään, ettei kääntäjänkoulutuslaitoksessa todettua ristiriitaista menettelyä voitu pitää työvoimatoimistoa ja velvoitetyöllistettävää henkilöä kohtaan hyväksyttävänä. Laitoksen menettelyä arvosteltu myös työnantajan työllisyyslakiin perustuvan työllistämisvelvollisuuden täyttämisen kannalta.

TyöllisyysL 18 §
TyöllisyysA 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.