08.12.1992

Hallintoriita-asia - Hallintomenettelylaki - Viivästyminen asian käsittelyssä

Käsitys palkan saamista koskevan vaatimuksen käsittelemisestä

Lääkintöhallituksen sopimuspalkkainen ylilääkärin virka oli lakkautettu 1.3.1991 lukien. Viranhaltija, jolle oli maksettu palkka 30.4.1991 saakka, oli sosiaali- ja terveyshallitukselta vaatinut, että hänelle maksettaisiin palkka 31.5.1991 saakka. Sosiaali- ja terveyshallitus oli 9.4.1992 antamallaan päätöksellä kieltäytynyt tästä.

Viranhaltijan virkasuhteen ehdot oli määrätty valtioneuvoston ja hänen välillä 13.9.1984 solmitussa sopimuksessa. Se päättyi ilman irtisanomista siitä ajankohdasta, josta lukien virka lakkautettiin, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun asetus viran lakkauttamisesta (5/91) oli julkaistu. Tämän mukaisesti sopimuksen oli katsottava päättyneen ilman irtisanomista 30.4.1991. Viranhaltijan osalta kysymyksessä oli vaatimus palkan maksamisesta toukokuulta 1991. Kun tuolloin ylilääkärin virka oli jo lakkautettu ja palkanmaksun perusteena ollut valtioneuvoston ja viranhaltijan kesken solmittu sopimus oli päättynyt, sosiaali- ja terveyshallitus ei ollut ollut toimivaltainen ratkaisemaan sanottua asiaa valtion virkamieslain 84 §:ssä tarkoitettuna oikaisuasiana.

Kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on katsonut, että viranhaltijan vaatimus olisi voitu siirtää hallintoriita-asiana lääninoikeuden ratkaistavaksi. Asian käsittelyn sosiaali- ja terveyshallituksessa on myös katsottu tarpeettomasti viivästyneen.

A sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta (5/91)
VirkamiesL 84 §
HallintomenettelyL 8 §
LääninoikeusL 2 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.