30.11.1992

Vanhuuseläke - Peruskoulun opettaja - Eläkeikä - Itseoikaisu

Vanhuuseläkeasioiden valmistelusta valtiokonttorissa

Kansa- ja peruskoulujen opettajana toiminut edunsaaja oli hakenut eläkettä vasta palveluksensa päättymisen jälkeen täyttäessään 65 vuotta. Valtiokonttori oli eläkepäätöksessään virheellisesti pitänyt hakijan eläkeikänä 65 vuotta, vaikka hän oli ollut 60 vuotta täyttäessään peruskoulun tuntiopettajana ja hänen eläkeikänsä oli siten 60 vuotta. Eläkkeensaajan haettua työttömyyseläkettä vanhuuseläkeasia oli otettu valtiokonttorissa uudelleen käsiteltäväksi, jolloin eläkeiän virheellisyys oli todettu ja eläkepäätös oli oikaistu. Valtiokonttorin eläkkeet-tulosyksikön huomiota kiinnitetty vanhuuseläkeasioiden valmistelussa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen, jotta myös harvemmin esiintyvät eläkeasiat voidaan jo ensiasteessa ratkaista sisällöllisesti oikealla tavalla.

Valtion eläkelaki 8 § 1 mom
Valtion eläkelaki 10 § 2 mom a kohta
Valtion eläkelaki 24 §
Peruskoululaki 72 § 1 mom (476/83)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.